WELKE ZORG HEEFT U NODIG?

Gezondheidscentrum Kanaleneiland

 

Het Gezondheidscentrum Kanaleneiland (GCK) ligt centraal in de wijk en is te vinden in het Winkelcentrum Nova, naast de ingang aan de Bernadottelaan.

Binnen het samenwerkingsverband van 15 disciplines staan ongeveer 100 medewerkers voor patiënten en cliënten klaar om hen gezond te houden en zo nodig beter te maken. Om de samenwerking en het wijkgericht werken te optimaliseren is in samenspraak met o.a. Zilveren Kruis/Achmea de Stichting Kanaleneiland GEZond opgericht. Dit heeft tot doel een zo hoog mogelijke kwaliteit en service, passend in de huidige gezondheidszorg, aan patienten en clienten te bieden.

De bereikbaarheid van het gezondheidscentrum is uitstekend, zowel met het openbaar vervoer (bus en tram) als met de auto. Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van het pand. Ook de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en minder validen is prima.

"Alle zorg onder één dak"

De komende twee jaar wordt in Utrecht in twee wijken extra geïnvesteerd

in samenwerking om mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s en problemen op meerder leefgebieden beter te helpen. 

Met name in achterstandswijken wonen veel mensen met complexe zorgvragen en is het van belang om de huisartsenzorg en hulpverlening van het sociaal domein aan elkaar te koppelen. Doel is om vanuit één gezamenlijke visie en samen met de inwoner naar de juiste oplossing te zoeken. In Utrecht Overvecht is de aanpak ontwikkeld en onderzocht. Naast een beter ervaren kwaliteit van zorg bij patiënten en een positief effect op de gezondheid van bewoners en de zorgkosten, vermindert Krachtige Basiszorg de werkdruk en leidt deze tot meer werkplezier onder huisartsen en andere zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk. Zilveren Kruis en de Achterstandsfondsen voor huisartsen investeren twee jaar in deze ontwikkeling in Utrecht maar ook in de drie andere grote steden om van elkaar te leren en deze aanpak verder te kunnen overbrengen naar andere geïnteresseerden. Daarnaast willen zorgverleners, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen, zoals VWS, de Nza, ZN en de LHV, samen op zoek gaan naar het duurzaam financieren van deze manier van werken.

Krachtige basiszorg is ontwikkeld door Stichting Overvecht Gezond en de Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht, met steun van Zilveren Kruis en de gemeente Utrecht.

Goed voor patiënt en professionals

Krachtige basiszorg werkt in Overvecht omdat álle professionals op het gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk vanuit één gezamenlijke visie kijken, leren, doen én samenwerken met de inwoners van de wijk. Samen zoeken ze naar de oplossing die past bij de specifieke klachten, problemen en situatie van degene die hulp vraagt.

Scholing en kennisdeling

De locaties in de wijken Kanaleneiland en Ondiep geven ieder op hun eigen manier invulling aan Krachtige Basiszorg, passend bij de specifieke behoefte van de bewoners in hun wijk. Hierdoor zijn er accentverschillen die recht doen aan problematiek in de wijk zoals verbetering van zorg voor kwetsbare ouderen, alleenstaande jonge moeders, GGZ-problematiek of LVB-problematiek. De professionals in de wijken zijn geschoold in de integrale aanpak en methodieken van Krachtige Basiszorg. Zij delen ervaringen met elkaar en maken samenhangende afspraken, bijvoorbeeld over de registratie in verschillende informatiesystemen zodat bijvoorbeeld de doktersassistente of de waarnemer makkelijk de afspraken terugvindt.

Onderzoek

Onderzoeksinstituut Nivel onderzoekt de komende twee jaren welke zaken bijdragen aan een succesvolle toepassing van Krachtige Basiszorg. Dit uitkomsten van dit onderzoek zijn te gebruiken voor andere praktijken en gezondheidscentra om ook op een meer integrale manier (samen) te werken met collega’s en professionals in de wijk zodat de bewoner in de wijk een betere gezondheidzorg ervaart.

Eerste ervaringen

Op een aantal plekken is al een start gemaakt met Krachtige Basiszorg. Op 4 februari jl. zijn tijdens een bijeenkomst van Zorg om Zorg in Nederland de eerste ervaringen gedeeld. Huisarts Wouter van Weers, gezondheidscentrum Banne Buiksloot te Amsterdam: “We werken nu een aantal maanden op deze manier en iedereen is positief. Patiënten merken dat we meer tijd en aandacht hebben. Ze voelen zich beter geholpen. Fijn, maar ook hard nodig. Wij ervaren vooral dat we nu zelf meer tijd hebben om na te denken en ons personeel beter te begeleiden en te scholen. Dit komt ten goede van de patiënt zodat er betere zorg geleverd wordt en uiteindelijk de druk op de zorg verkleint. Ook is er ruimte om nieuwe manieren van werken te proberen en de goede zaken blijven te gebruiken in zowel de eigen praktijk, als met het wijkteam en andere wijkpartners,”

Lees voor meer informatie het bericht over de bijeenkomst van Zorg om Zorg in Nederland https://www.achterstandsfondsen.nl/pagina/1531