WELKE ZORG HEEFT U NODIG?

Gezondheidscentrum Kanaleneiland

 

Het Gezondheidscentrum Kanaleneiland (GCK) ligt centraal in de wijk en is te vinden in het Winkelcentrum Nova, naast de ingang aan de Bernadottelaan.

Binnen het samenwerkingsverband van 15 disciplines staan ongeveer 100 medewerkers voor patiënten en cliënten klaar om hen gezond te houden en zo nodig beter te maken. Om de samenwerking en het wijkgericht werken te optimaliseren is in samenspraak met o.a. Zilveren Kruis/Achmea de Stichting Kanaleneiland GEZond opgericht. Dit heeft tot doel een zo hoog mogelijke kwaliteit en service, passend in de huidige gezondheidszorg, aan patienten en clienten te bieden.

De bereikbaarheid van het gezondheidscentrum is uitstekend, zowel met het openbaar vervoer (bus en tram) als met de auto. Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van het pand. Ook de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en minder validen is prima.

"Alle zorg onder één dak"

Hebt u hulp of zorg nodig voor uw kind? Dan kunt u terecht bij uw huisarts, het centrum voor jeugd en gezin of het buurtteam in uw wijk of buurt. 
Alle zorgverleners werken samen: met elkaar én met ouders en kind als ‘team in de buurt’. Om u en uw kind nog beter te kunnen helpen zijn huisartsen, buurtteams en gemeente sinds 1 april een project gestart waarbij huisartsen extra ondersteuning krijgen in de praktijk. De ondersteuner op de huisartsenpraktijk is een gezinswerker van het buurtteam, een medewerker van Extr@ (van de specialistische jeugdhulp) of een praktijkondersteuner GGZ jeugd. In totaal doen zes huisartsenpraktijken mee aan dit project, vanuit Centrum, Utrecht Oost, Ondiep, Zuilen, Kanaleneiland en Leidsche Rijn. 
In deze huisartsenpraktijk is er een extra ondersteuner van een gezinswerker van het buurtteam.
Heeft u vragen over de praktijkondersteuning? Dan kunt u deze stellen aan uw huisarts.