Measures from gezondheidcentrum Kanaleneiland in connection with the Coronavirus (COVID-19):

  • We do not shake hands when entering and saying goodbye.
  • You should preferably make appointments by telephone via the assistant. We prefer to have as few people as possible at our desk.
    We ask you to arrive exactly on time so that we do not have too many people in the waiting room at the same time.
  • A maximum of 1 supervisor per patient may come to the waiting room and / or treatment room.
  • Within the center we adhere to the RIVM guidelines and keep a distance of 1.5 meters.
    If you have a cold, cough or have other respiratory complaints, do not come to the practice, but contact us by phone.
  • You cannot make an appointment via the emergency post to be tested. To request tests, please refer to the national information number (0800-1202), the regional information number of the GGD (030- 630 54 00) or the website of the GGD region of Utrecht.
  • Waiting times on the phone are longer than you are used to. We ask for your understanding.

Do you have any questions about the virus? Check the RIVM website, Thuisarts.nl or call 0800-1351.

 

HUISARTSEN

De huisarts is de spin in het web van de gezondheidszorg: als u vragen heeft of ondersteuning zoekt op het gebied van uw gezondheid, dan is de huisarts, samen met de praktijkassistente en de praktijkondersteuners, de eerste tot wie u zich kunt wenden.

In Gezondheidscentrum Kanaleneiland zijn drie huisartsenpraktijken gevestigd. De huisarts beoordeelt, in samenspraak met u, welke zorg u nodig heeft. Het merendeel van de klachten kan de huisarts behandelen; hij/zij geeft u adviezen of schrijft medicijnen voor. Zo nodig verwijst de huisarts u naar een andere zorgverlener in ons centrum, in de wijk of in het ziekenhuis.

Er zijn drie praktijkondersteuners (POH-S) werkzaam. Zij hebben eigen spreekuren voor patiënten met diabetes ofwel suikerziekte, astma en COPD (chronische bronchitis) en hart – en vaatziekten. Er is ook een spreekuur voor mensen die willen stoppen met roken.

Verder zijn er vier POH-GGZ in de praktijk werkzaam. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die psychologische zorg nodig hebben.

De praktijkondersteuners leggen indien nodig ook huisbezoeken af.

Banner_BIG-300x250px.png     De huisartsen zijn BIG-geregistreerd.

Uw huisarts werkt mee met wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek met behulp van geanonimiseerde patiëntgegevens levert een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang en kwaliteit van de gezondheidszorg.
Voor dergelijk onderzoek zijn medische gegevens nodig van vele duizenden patiënten over een lange periode. De basis hiervoor zijn de gegevens die uw huisarts bij uw bezoek vastlegt in de computer.


Het IPCI-project (Integrated Primary Care Information), onderdeel van de afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC te Rotterdam, probeert met behulp van de verzamelde gegevens van meerdere huisartsen in Nederland een antwoord te geven op vragen als:
• Welke geneesmiddelen worden voorgeschreven bij welke ziekte en waarom?
• Leidt gebruik van een geneesmiddel tot het verdwijnen van de klachten en hoe snel?
• Hoeveel en welke bijwerkingen treden er op bij de verschillende geneesmiddelen?
Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk nieuwe bijwerkingen van geneesmiddelen te ontdekken en behandelmethodes beter af te stemmen op u als patiënt.

Uw gegevens
Uw huisarts werkt mee aan dit onderzoek. Dat mag natuurlijk niet zomaar. De gegevens die de huisarts over u heeft, zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN worden dan ook niet doorgegeven aan de onderzoekers. De onderzoekers krijgen slechts anonieme medische gegevens en kunnen niet zien van welke patiënt deze afkomstig zijn. Alleen uw huisarts weet welke gegevens bij welke patiënt horen.
Het IPCI-project heeft een Raad van Toezicht die erop let dat de verzamelde gegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

Bezwaren?
Heeft u bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek, meldt dit dan bij uw huisarts of de praktijkassistente. Het is uw goed recht om medewerking te weigeren. Uw gegevens zullen dan niet worden meegenomen in het onderzoeksproject.
Voor meer informatie: zie www.IPCI.nl