Contact gegevens

Medewerkers

Annelies Bijvoet 

Openingstijden


Contact

tel: (088) 646 33 19
e-mail: 

website: www.mindfit.nl/kring-utrecht

Geestelijke gezondheidszorg dichtbij en voor iedereen

Wie zijn wij?

Mindfit is een organisatie die geestelijke gezondheidszorg biedt in basis-GGZ. Wij zijn in 2014 opgericht in de provincie Overijssel, voortkomend uit Dimence. Vanwege het succes zijn we uitgegroeid naar vestigingen in onder andere Gelderland en Utrecht. 

Wat is onze visie?

Mindfit werkt volgens de visie van de positieve psychologie en oplossingsgericht werken. We geloven in de veerkracht van mensen, waardoor zij in staat zijn om flexibel om te gaan met veranderingen en gebeurtenissen in hun leven. In de positieve psychologie ligt de aandacht niet zozeer op de beperkingen, maar op de sterke kanten en goede eigenschappen, om deze vervolgens te ontwikkelen. Mindfit werkt ook vanuit een oplossingsgerichte benadering, dat in het verlengde ligt hiervan. De behandeling is niet gericht is op het probleem, maar op de oplossingen voor het probleem. Deze manier van behandelen geeft cliënten weer regie en autonomie over hun eigen leven.

Hiermee sluiten we aan op de nieuwe definitie van gezondheid (WHO). ‘Gezondheid is het vermogen je aan te passen en regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.

Wat bieden we aan zorg?

Wij bieden zowel behandeling als diagnostiek. De behandeling is kortdurend en bestaat uit individuele gesprekken, groepsbehandeling, online behandeling of een combinatie daarvan. Binnen ons team is veel expertise aanwezig, waaronder cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, ACT, Mindfulness, medische en neuropsychologie. Onze diagnostiek richt zich met name op  ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen.

We werken zonder wachttijd, zijn laagdrempelig te benaderen en hebben avondopenstelling.

Met welke klachten kunnen cliënten bij ons terecht?

We behandelen meerdere klachten zoals burn-out, depressie, angsten, psychische klachten als gevolg van een somatische aandoening of stress, ontwikkelingsstoornissen, traumatische gebeurtenissen en werkgerelateerde psychische klachten.